АВТОНОМНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗОВАЯ ЗАПРАВКА, АГЗС, ЁМКОСТИ РЕЗЕРВУАРЫ ПРОПАН-БУТАН

НАКАЗ 08.04.2009 N 145

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

08.04.2009 N 145

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2009 р.
за N 491/16507


Про затвердження Переліку об'єктів,
для затвердження проектів будівництва
яких комплексний висновок державної
експертизи не є обов'язковим


На виконання статті 8 Закону України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік об'єктів, для затвердження проектів
будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є
обов'язковим (далі - Перелік), що додається.

2. Визначити, що по проектах будівництва об'єктів, наведених
у Переліку:
обов'язковим є виконання відповідно до законодавства
державної екологічної експертизи, державної експертизи з питань
санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони праці,
енергозбереження та енергоефективності, пожежної, техногенної,
ядерної та радіаційної безпеки;
у разі фінансування будівництва (капітального ремонту) за
рахунок капітальних видатків державного бюджету обов'язковій
державній експертизі підлягає кошторисна частина проектної
документації.

3. Розбіжності з питань застосування Переліку учасниками
будівництва розглядаються в десятиденний термін Мінрегіонбудом.

4. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.):
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
забезпечити доведення цього наказу до відома заінтересованих
організацій.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Беркуту А.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Міністр В.Куйбіда


ПОГОДЖЕНО:

В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко

Голова Національного агентства
України з питань забезпечення
ефективного використання
енергетичних ресурсів І.Черкашин

Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України С.М.Тригубенко

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

Перший заступник голови
Державного комітету України
з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду А.П.Дєньгін

Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінрегіонбуду
08.04.2009 N 145

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2009 р.
за N 491/16507


ПЕРЕЛІК
об'єктів, для затвердження проектів
будівництва яких комплексний висновок
державної експертизи не є обов'язковим


1. Будівлі і споруди виробничого призначення

1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного
устаткування, систем управління та автоматизації, які морально
застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, в існуючих цехах,
приміщеннях без перепрофілювання, технічного переоснащення чи
реконструкції об'єктів та підприємства в цілому.

2. Підтримання виробничої потужності гірничих підприємств,
буріння свердловин з видобутку природного газу та нафти.

3. Переобладнання систем опалення, вентиляції,
водопостачання, водовідведення, газопостачання (включаючи
спеціальне), силових та слабкострумових систем, які забезпечують
потребу основного функціонального призначення будівель і споруд.

4. Оцінка впливу на навколишнє середовище існуючих об'єктів
виробничого призначення, що здійснюється за окремим проектом.

5. Капітальний ремонт виробничих споруд допоміжних
виробництв, що належать підприємствам, без перепрофілювання, зміни
конструктивної схеми та збільшення навантажень на несучі
конструкції.

6. Будівництво та капітальний ремонт автономних котельних
установок загальною потужністю до 200 кВт (дахових, вбудованих,
прибудованих та окремо розташованих) з їх інженерним
забезпеченням.

7. Капітальний ремонт локального характеру водозахисних дамб,
каналів, берегоукріплення (за винятком водойм - джерел
господарсько-питного водопостачання) з облаштуванням елементами
благоустрою (переїзди, експлуатаційні дороги) та гідротехнічних
споруд на дамбах і каналах (водовипуски, шлюзи-регулятори,
трубопереїзди тощо) з метою приведення їх технічних характеристик
у відповідність до нормативних вимог без зміни конструктивної
схеми та збільшення навантажень на елементи конструкції.

8. Об'єкти, що оснащуються системами біологічного очищення та
утилізації.

9. Реконструкція, модернізація, ремонт існуючих колій,
земляного полотна, споруд та облаштувань колійного господарства,
що виконуються в межах встановленої смуги відводу для поліпшення
їх технічного стану.

10. Капітальний ремонт залізничних пасажирських платформ,
постів на залізничних переїздах площею забудови до 30 кв.м.

2. Об'єкти житлово-громадського призначення

1. Будівництво багатоквартирних житлових будинків з площею не
більше 500 кв.м з числом надземних поверхів до двох включно (в
т.ч. мансардний).
Будівництво садибних (котеджних) житлових будинків, дачних та
садових будинків загальною площею до 500 кв.м з числом надземних
поверхів не більше трьох, в тому числі з господарськими та
допоміжними приміщеннями у підвальному поверсі (I та II категорій
складності)*.

2. Будівництво культових будинків та споруд різних конфесій,
що розраховані на одночасне перебування не більше ніж 50 чоловік
(крім монастирів)*, сакральні знаки.

---------------
* Положення не стосуються:
а) проектної документації на будівництво групи будинків (два
будинки і більше);
б) будівництва на територіях із складними
інженерно-геологічними та техногенними умовами (райони з
сейсмічністю 6 балів та вище, підроблювані, карстонебезпечні та
підтоплювані території, насипні, зсувні, що просідають та
набухають, ґрунти, ділянки у районах морської абразії).

3. Улаштування в існуючих житлових будинках,
адміністративно-побутових будівлях підприємств та громадських
будівлях вбудованих та вбудовано-прибудованих приміщень
громадського призначення площею до 200 кв.м, що відповідають
місцевим правилам забудови, без зміни конструктивної схеми
будинку, без втручання в несучі конструкції, збільшення
навантажень на його фундаменти, стіни, каркас, перекриття та
встановлення приладів відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої
та холодної води.

4. Перепланування квартир у багатоквартирних житлових
будинках та кімнат у гуртожитках, а також об'єктів громадського
призначення без втручання в несучі конструкції, без перевищення
припустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за
умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог,
державних будівельних норм, місцевих правил забудови.

5. Прибудова або розширення на першому поверсі житлових
будинків балконів, лоджій, еркерів, улаштовування приміщень
невиробничого призначення на горищах та в підвалах в існуючих
межах без перевищення гранично дозволеної містобудівною
документацією або місцевими правилами забудови кількості поверхів,
припустимих навантажень на перекриття, стіни і фундаменти та
втручання в несучі конструкції за умови дотримання вимог державних
будівельних норм, місцевих правил забудови.

6. Будівництво одноповерхових будівель цивільного призначення
з легких збірно-розбірних конструкцій, а також інших конструкцій
площею до 200 кв.м, що розраховані на одночасне перебування не
більше ніж 50 чоловік, наметів та майданчиків для розширення зони
торгівлі та громадського харчування в теплу пору року, спорудження
яких не призведе до знесення існуючих споруд чи виносу існуючих
підземних, надземних комунікацій, за умови забезпечення
нормативного показника опору теплопередачі огороджуючих
конструкцій (для закладів, які за призначенням повинні мати
опалювані приміщення) та встановлення приладів обліку
енергоносіїв, гарячої та холодної води.

7. Капітальний ремонт, утеплення фасадів, дахів будівель
незалежно від їх площ.

8. Будівництво об'єктів житлового та громадського призначення
за проектами повторного застосування з умовною висотою до 73,5 м
включно, в частині проектної документації, в якій не змінено
архітектурно-планувальні, конструктивні, інженерні та інші
технічні рішення (крім документації нижче позначки 0.00, що
прив'язується до конкретних умов будівництва).

9. Виконання робіт з улаштування засобів безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлово-громадського призначення.

10. Улаштування в існуючих житлових будинках,
адміністративно-побутових приміщеннях, громадських будівлях та
вбудовано-прибудованих приміщеннях громадського призначення систем
пожежної сигналізації, оповіщення та керування евакуацією при
пожежі, установок пожежогасіння, автоматичних установок контролю
за вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі,
замково-переговорних пристроїв, охоронних систем та їх
диспетчеризації, монтаж протипожежних воріт (штор), дверей,
клапанів та вікон.

3. Допоміжні споруди, інженерна
інфраструктура, благоустрій

1. Одноповерхові розташовані одноярусно закриті автостоянки
та зблоковані у бокси гаражі місткістю до 50 автомобілів для
індивідуальних легкових автомобілів, що розташовуються в межах
ділянок, де немає потреби в знесенні (перенесенні) інших споруд чи
комунікацій, без підключення до інженерних мереж (крім
електропостачання).

2. Автостоянки відкритого типу для легкових автомобілів.

3. Улаштування автомобільних газозаправних пунктів з
розміщенням обладнання без улаштування фундаментів.

4. Малі архітектурні форми, пристрої вуличної реклами з
легких конструкцій.

5. Огорожа територій та ділянок.

6. Реконструкція та капітальний ремонт підземних, надземних
та повітряних інженерних мереж та споруд до цих мереж, а також
підключення до існуючих без зміни положення в плані, глибини
залягання (висотних позначок), збільшення діаметрів труб або
перетину кабелів. Захист існуючих мереж від електрокорозії.

7. Улаштування, дообладнання, заміна в існуючих будинках,
будівлях, спорудах та вбудовано-прибудованих приміщеннях установок
пожежогасіння, систем пожежної сигналізації, протидимного захисту,
оповіщення та керування евакуацією при пожежі, пожежного
спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки, автоматичних установок контролю до
вибухонебезпечних концентрацій газу в повітрі, внутрішнього та
зовнішнього протипожежного водопостачання, замково-переговорних
пристроїв, охоронних систем та їх диспетчеризації, вогнезахисту
конструкцій, монтаж протипожежних воріт (штор), дверей, клапанів
та вікон (у тому числі на стадії робочого проекту).
Улаштування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і
оповіщення населення у разі їх виникнення на потенційно
небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки.

8. Дообладнання існуючих комплексів будинків, будівель,
споруд та вбудовано-прибудованих приміщень без зміни їх
конструктивної цілісності приймально-передавальними пристроями та
обладнанням супутникового, радіорелейного, рухомого (мобільного)
та оптиковолоконного зв'язку, вузлами доступу до загальних
інформаційних мереж, спеціальними системами захисту інформації та
дообладнання і модернізація автоматичних систем управління
технологічними процесами та засобів обліку, за умови підтвердження
несучої здатності конструкцій зазначених існуючих об'єктів
відповідними розрахунками в складі проектів дообладнання.

9. Встановлення приладів засобу автоматизованого контролю
стану ходових частин рухомого складу та знаків "V". Модернізація
та капітальний ремонт електричної централізації стрілок, пристроїв
зв'язку, сигналізації, централізації блокування і автоблокування
контактних мереж. Заміна повітряних ліній зв'язку на кабельні.

10. Улаштування та капітальний ремонт елементів благоустрою
(покриття, озеленення) без знесення (перенесення) інших споруд чи
комунікацій.

11. Улаштування вуличних газопроводів низького та середнього
тиску.

12. Будівництво об'єктів стільникового зв'язку, які за
типовими технічними рішеннями поділяються на:
об'єкти, що будуються в існуючих пристосованих,
вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного
типу із встановленням обладнання зв'язку, з використанням легких
трубостійок для кріплення антенно-фідерних пристроїв (далі - АПФ),
встановлених на існуючих будівлях, виробничих спорудах, металевих
і цегляних трубах;
те саме, із встановленням на існуючих будівлях малогабаритних
(до 30 м) щогл полегшеної конструкції для кріплення АПФ;
наземні щогли з відтяжками та башти для кріплення АПФ із
встановленням обладнання зв'язку в існуючих пристосованих,
вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного
типу.

13. Реконструкція та технічне переоснащення (модернізація)
об'єктів телекомунікаційних мереж.

14. Задіяння вільної номерної ємності, у тому числі яка
вивільнюється під час проведення реконструкції об'єктів
телекомунікаційних мереж, капітальний ремонт технологічного
устаткування, лінійно-кабельних споруд електрозв'язку.

15. Будівництво об'єктів у сфері телекомунікацій за новими
технологіями (корпоративна мережа, широкосмуговий доступ,
збільшення ємності тощо).

16. Будівництво об'єктів контейнерного типу, зведення яких не
потребує виконання робіт із улаштування фундаментів, з розміщенням
обладнання транспортних мережотелекомунікацій, фіксованого,
мобільного зв'язку, ефірного телебачення та мереж бездротового
доступу.

17. Добудова приміщення до 10 кв.м та/або дообладнання із
встановленням окремих основних засобів (стійок до 30 м, апаратури
почасового обліку телефонних розмов (далі - АПОР), апаратури
автоматичного визначення номера (далі - АВН), апаратури
ущільнення, технічних засобів мобільного зв'язку, ефірного
телерадіомовлення, бездротового доступу тощо).

18. Модернізація (модифікація) із заміною окремих компонентів
(частин) основних засобів (стійок, АПОР, АВН, ущільнення,
технічних засобів мобільного зв'язку, ефірного телерадіомовлення,
бездротового доступу тощо).

19. Улаштування лінійно-кабельних споруд волоконно-оптичних
ліній зв'язку загального призначення (ЛКС ВОЛЗ), будівництво яких
передбачено безтраншейним методом за допомогою кабелеукладача та
установок направленого горизонтального буріння, а експлуатація
здійснюється в автономному режимі без участі робочого персоналу.

4. Дорожній комплекс

1. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального
користування IV-V категорій, вулиць та доріг місцевого значення в
населених пунктах, а також споруд на них, який виконується в межах
існуючої смуги відводу з метою поліпшення матеріалів покриття,
транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд,
де технічні характеристики, геометричні параметри дороги та штучні
споруди на них відповідають нормативним вимогам прийнятої
категорії дороги.

2. Облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою
(з'їзди, перехідно-швидкісні смуги, автобусні зупинки,
автопавільйони, білетні каси, пости ДАІ, майданчики зупинок
автотранспорту, пішохідні переходи, крім тих, що влаштовуються в
різних рівнях з проїзною частиною дороги), влаштування систем
сигналізації та регулювання дорожнього руху, освітлення аварійно
небезпечних ділянок і штучних споруд.

3. Реконструкція та капітальний ремонт в існуючих розмірах
одноповерхових (не враховуючи мансардних) будівель, розташованих
біля автомобільних доріг та які належать до об'єктів дорожнього
комплексу, що не використовуються за прямим призначенням (під
заклади торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування, що розраховані на одночасне перебування не більше
ніж 20 чоловік), за умови дотримання вимог державних будівельних
норм, місцевих правил забудови.

4. Капітальний ремонт під'їзних доріг до
сільськогосподарських та інших підприємств, розташованих за межами
населених пунктів (без зміни ширини смуги і відведення).

5. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах
земель держлісфонду) з розрахунковою інтенсивністю до
25 автомобілів на добу, земляним полотном завширшки 4,5 метра, з
ґрунтощебеневим покриттям серпоподібного профілю, проїзною
частиною завширшки 3,0 - 3,5 метра, смугою відведення завширшки до
30 метрів.

Начальник Управління
ціноутворення, експертизи
та контролю вартості
у будівництві П.І.Губень

 

Главный специалист отдела
газовых технологий
Островский Александр Викторович
тел. моб. +38 (096) 341-23-30
propanproekt@gmail.com
http://lpg-gaz-proekt.io.ua/

 ПП "ГАЗТЕПЛОПРОЕКТ"Обновлен 14 дек 2016. Создан 20 окт 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
Курсы валют на PROext

влажность: ��span>��p>

давление:

ветер:

2div class="siLinks">Погода в Одессе Погода в Ужгороде
счетчик посещений